RACEKIT

THÔNG TIN NGÀY NHẬN BIB
BTC sẽ giao BIB cho VĐV/Người được ủy quyền vào ngày:

  • Thời gian: 09:00 - 19:00, thứ Sáu và thứ Bảy ngày 20 - 21/08/2021

  • Địa điểm: Nhà truyền thống cách mạng TP. Vũng Tàu (Số 1 Ba Cu, Phường 1)


VẬN ĐỘNG VIÊN CẦN CHUẨN BỊ

  • CMND hoặc Passport (Bản cứng)

  • Email có QR CODE nhận BIB


ỦY QUYỀN NHẬN BIB
Người ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn của BTC (được cập nhật 2 tuần trước ngày thi đấu).
Người được ủy quyền cần chuẩn bị

  • CMND hoặc Passport (Bản cứng)

  • Email có QR CODE nhận BIB


Lưu ý:

  • Lịch trình sự kiện có thể thay đổi nhỏ tùy theo điều kiện thực tế

  • VĐV vui lòng không đến trễ. Nếu VĐV đến muộn hơn 5 phút so với thời gian xuất phát (cho mỗi cự ly) sẽ không được tham gia.

  • Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua:

  • email vietnamsportevent@gmail.com hay qua hotline: 0934545303 để được hỗ trợ trực tiếp.